Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is in 2012 opgericht om het bestuur van STUdance te ondersteunen. De RvA houdt de gang van zaken binnen de vereniging in de gaten en het bestuur kan altijd bij haar aankloppen voor vragen en advies. Vaak gaat dit over lange termijn kwesties, maar het kan ook gaan om zaken die op korte termijn aandacht behoeven. Naast de adviserende rol aan het huidige bestuur heeft de RvA in 2013 voor het eerst de Commissie Info Dag georganiseerd, welke vanaf 2014 tot op heden wordt herhaald in de vorm van een Commissie Info Avond. Hierbij krijgen alle commissieleden nuttige tips en advies over hoe ze hun commissiejaar het beste vorm kunnen geven en waar ze aan moeten denken.

Om verstrengeling van belangen te voorkomen is het niet toegestaan dat een lid van de RvA ook nog in het bestuur of een commissie van STUdance zit en/of een bestuursfunctie bij alumnivereniging Dance2.0 heeft.

In principe zullen STUdance leden niet veel met de RvA te maken krijgen. Mochten er echter kwesties binnen STUdance zijn waar je liever niet met het bestuur over praat, dan is de RvA te bereiken via rva@studance.nl.


Dit jaar bestaat de RvA uit Laura, Daphne, Juno, Iris, Ingeborg en Merel. Benieuwd wat wij zoal doen? Here you go:
Laura is onze voorzitter en heeft nauw contact met de voorzitter van het bestuur, Anne. Daarnaast zorgt zij ervoor dat alle belangrijke punten aan bod komen tijdens de vergaderingen.
Daphne is de vicevoorzitter. Zij koppelt het ongevraagde advies terug aan het bestuur en ondersteunt Laura waar nodig.
Dan hebben we Juno, die helemaal gelukkig wordt van gestructureerde notulen maken van onze vergaderingen. Dankzij haar gaat geen detail uit de vergadering verloren!
De mail wordt bijgehouden door Iris. Zij zorgt dat ons advies bij het bestuur terechtkomt en er geen mailtje aan onze aandacht ontsnapt.
Ingeborg houdt alle actiepunten bij en ontfermt zich over belangrijke aandachtspunten gedurende de afgelopen jaren.
En last but not least houdt Merel zicht op Plan 2025, Plan 2030 en het beleid, om ervoor te zorgen dat STUdance ook in de toekomst haar paarse liefde kan verspreiden. Merel is ook vertrouwenscontactpersoon vanuit de RvA. Dus als je problemen hebt die je bespreekbaar wilt maken of je hart wilt luchten, kun je bij haar terecht!

Ieder van ons is ook nog eens een buddy van een bestuurslid, zodat onze zes toppers altijd iemand hebben om mee te praten. Mocht je ergens mee zitten of goede ideeën hebben voor de vereniging, stuur ons vooral een mailtje of kom gezellig naar ons toe tijdens de dansles of activiteiten!

We hebben er zin in weer een fantastisch jaar van te maken met elkaar. Tot snel!