Missie en Visie

Missie

Het studentenleven in Utrecht verrijken met dans(lessen) en gezelligheid.

Visie

STUdance is een studentendansvereniging die ernaar streeft om de zelfontplooiing van haar leden, op het gebied van dans, te bevorderen. Hierbij biedt zij allerlei vormen van dans aan haar leden aan. STUdance streeft ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden, maar wil daarbij wel een goede kwaliteit aanbieden.

Tevens streeft STUdance ernaar de positieve sfeer binnen de vereniging te bevorderen. Dansen is de passie van alle STUdancers. Omdat een passie mensen samen kan brengen en verbinden, wil STUdance op deze manier studenten een sociaal netwerk en vangnet bieden. STUdance streeft ernaar dat openheid en toegankelijkheid binnen de vereniging worden gewaarborgd.

Om een goede organisatie te kunnen waarborgen, wil STUdance een zo professioneel mogelijke organisatie zijn.

Klik hier voor het beleidsplan 2023-2024 van STUdance.