ChoreoLab

ChoreoLab is een project waarbij een aantal STUdancers onder professionele begeleiding een eigen choreografie maakt en deze aan een groep dansers leert. Met deze choreografie staan ze tijdens de eindvoorstelling op het podium. Voor het dansen van de choreografieën hebben we dan natuurlijk dansers nodig! Zowel huidige leden van STUdance als nieuwe leden zijn welkom. De eerste training van ChoreoLab begint op vrijdag 3 februari. De inschrijvingen zijn geopend van vrijdag 20 t/m zondagavond 29 januari. Schrijf je hier in!

Als huidig STUdancer kost een deelname aan ChoreoLab €25,-.
Ben je nog geen lid van STUdance? Dan betekent meedoen aan Choreolab dat je nieuw lid wordt. Super leuk! Je betaalt dan €40,- contributie en €25,- voor deelname Choreolab. Ook moet je een Olympas hebben voor minimaal een halfjaar. Bekijk hier hoe het werkt en de prijzen.

ChoreoLab is a project in which a number of STUdancers create their own choreography under professional supervision and teach it to a group of dancers. They will be on stage with this choreography during the final performance. To dance the choreographies, we then of course need dancers! Both current members of STUdance and new members are welcome. ChoreoLab’s first training starts on Friday 3 February. Registrations are open from Friday 20 to Sunday evening 29 January. Sign up here!

As a current STUdancer, participation in ChoreoLab costs €25. Not yet a member of STUdance? Then taking part in Choreolab means becoming a new member. Super fun! You then pay €40 in membership fees and €25 for taking part in Choreolab. You must also have an Olympas for at least six months. See how it works and the prices here.