ChoreoLab

ChoreoLab 2020

Zou jij mee willen dansen tijdens de eindvoorstelling “In Harmony” op 28 juni in de Stadsschouwburg Utrecht? Dan is ChoreoLab iets voor jou!

ChoreoLab is een project waarbij een aantal STUdancers onder professionele begeleiding een eigen choreografie maakt en deze aan een groep dansers leert. Met deze choreografie staan ze tijdens de eindvoorstelling op het podium. Dit jaar zijn er weer vier STUdancers die hun plan gaan uitwerken tot een choreografie en zij zoeken dansers!

Jesse, Sheran en Esther maken alle drie een open ChoreoLab. Dit houdt in dat zowel leden als niet-leden zich hiervoor kunnen inschrijven. Op vrijdagavond 24 januari van 19:30 tot 20:30 uur presenteert iedereen hun plan tijdens de presentatieavond op Sportcentrum Olympos in Vergader 2. Op deze avond kun je vrijblijvend kijken of er een plan tussen zit dat jou leuk lijkt. Je kunt je vervolgens via een inschrijfformulier inschrijven voor een choreografie.

Kun je echt niet aanwezig zijn bij de presentatieavond, maar wil je je wel graag inschrijven voor een choreografie? Stuur dan een mail naar secretaris@studance.nl. Je kunt je tot zondag 2 februari 23:59 uur aanmelden. Indien er meer aanmeldingen dan plekken zijn, wordt er geloot. Je hoort uiterlijk woensdag 5 februari of je ingeloot bent of niet

De trainingen zijn vanaf 7 februari tot aan de eindvoorstelling op de vrijdagavond bij Plaatsmakers op Bermuurde Weerd OZ 13 – Spiegelzaal. De tijd is afhankelijk van de choreografie waarin je danst. Deelname aan ChoreoLab kost €25,-. Niet-dansende leden betalen daarnaast €20,- contributie aan STUdance om dansend lid te worden.