AlmanakCo (Almanak Commissie)

Dit jaar viert STUdance haar zesde lustrum! De Almanak Commissie zal dit jaar een prachtig boek maken met alle mooie momenten van de afgelopen jaren. De AlmanakCo van 2022-2023 stelt zicht voor:

Hey!
Wij zijn de Almanak Commissie. We’re back again! Na vijf jaar is deze commissie terug met Brit, Lucy, Dagmar en Bibi aan het roer. Wij gaan een almanak maken. Dit is een boek waarin we terugkijken op de afgelopen vijf jaar van STUdance. Tijdens de MaBo van juni zullen we onze creatie presenteren. Nu al benieuwd? Kom dan vooral naar de MaBo!