Kom jij komend seizoen werken bij STUdance?

Kom jij komend seizoen werken bij STUdance?

Vacature dansdocent Feminine hip hop en Streetdance 3
De Studenten Dansvereniging STUdance in Utrecht is voor seizoen 2024-2025 op zoek naar nieuwe vakkrachten om ons team te versterken. Met ruim 360 leden is STUdance de grootste studentensportvereniging in podiumdans van Nederland! Wij bieden lessen aan in de stijlen Hiphop, Streetdance, Jazz, Modern en Klassiek ballet. De lessen worden gegeven in verschillende niveaus en STUdance heeft ook een demoteam. Naast danslessen zijn er bij STUdance voor leden veel extra leuke activiteiten. Het seizoen wordt elk jaar afgesloten met een spetterende eindvoorstelling in de Stadsschouwburg Utrecht!

STUdance is voor de groepen Feminine hip hop en Streetdance 3 op zoek naar een gedreven en ervaren dansdocent die per 1 september 2024 aan de slag kan.
De groepen dansen komend seizoen waarschijnlijk op maandag van 20:30-23:00.

Beide lessen bestaan uit een groep van 22 enthousiaste studenten. Elk studiejaar wisselen de leden van groepen, waardoor lesgeven bij STUdance divers en uitdagend blijft. In de lessen werk je met de leden aan technieken en choreografieën. In de tweede helft van het jaar krijgt iedere groep een thema toegewezen en wordt er gewerkt aan de choreografie voor de eindvoorstelling. De danslessen vinden plaats in de danszalen van Sportcentrum Olympos Utrecht.

Wat vraagt STUdance van jou:
Je bent in het bezit van een MBO of HBO-diploma voor een dansdocent opleiding, of je zit in het laatste jaar van je opleiding.
Je hebt ervaring met lesgeven.
Je hebt affiniteit met studenten.
Je bent enthousiast, betrokken en gedreven.
Je bent in staat een open, gezellige sfeer te creëren in de les waarbij professionaliteit gewaarborgd blijft.
Je geeft individuele aandacht aan de dansers, zodat de dansers zich kunnen ontwikkelen.
Je kan inspelen op de verschillende niveaus binnen de groep.
Je bent adequaat in het nakomen van afspraken en aanleveren van materiaal (muziekbestanden etc.).

Wat biedt STUdance jou:
Een grote ambitieuze vereniging met een breed scala aan stijlen op verschillende niveaus.
Een jaarcontract met een uurtarief van minimaal €28,- (excl. reiskostenvergoeding en vakantiegeld).
Een uitdagende werkplek met gedreven studenten die passie hebben voor dans.
Ruime ontwikkelingsmogelijkheden.
Een ruime danszaal met uitstekende faciliteiten.

Ben je geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan je motivatiebrief, CV en videomateriaal vóór maandag 8 juli naar commissarisdans@studance.nl. Om een impressie te krijgen van jou als dansdocent ontvangen wij graag videomateriaal van danslessen die je geeft of dansen die je hebt gemaakt. Bij voorkeur is op het videomateriaal ook te zien dat je zelf danst en het aanleveren van veel videomateriaal wordt gewaardeerd. De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 8 en 21 juli.

Hopelijk zien wij jou snel in een kennismakingsgesprek!

Vacancy dance teacher Feminine hip hop and Streetdance 3
Student Dance Association STUdance in Utrecht is looking for new professionals to join our team for season 2024-2025. With over 360 members, STUdance is the largest student sports association in stage dance in the Netherlands! We offer classes in the styles Hiphop, Streetdance, Jazz, Modern and Classical ballet. Classes are taught in different levels and STUdance also has a demo team. In addition to dance classes, there are many extra fun activities for members at STUdance. Every year the season ends with a spectacular final performance in the Stadsschouwburg Utrecht!

STUdance is looking for a passionate and experienced dance teacher for the Feminine hip hop and Streetdance 3 groups who can start working from September 1st, 2024.
The groups will probably dance next season on Mondays from 20:30-23:00.

Both classes consist of a group of 22 enthusiastic students. Each academic year members change groups, keeping teaching at STUdance diverse and challenging. In classes, you will work with members on techniques and choreography. In the second half of the year, each group is assigned a theme and works on choreography for the final performance. The dance classes take place in the dance halls of Sportcentrum Olympos Utrecht.

What STUdance asks of you:
You hold an MBO or HBO degree in dance teacher training, or you are in the final year of your training.
You have experience with teaching.
You have affinity with students.
You are enthusiastic, involved and driven.
You are able to create an open, friendly atmosphere in class where professionalism is guaranteed.
You give individual attention to the dancers so that they can develop themselves.
You are able to respond to the different levels within the group.
You are adequate in keeping appointments and supplying material (music files etc.).

What STUdance offers you:
A large ambitious association with a wide range of styles at different levels.
A year contract with an hourly rate of at least €28 (excluding travel expenses and vacation pay).
A challenging workplace with driven students who are passionate about dance.
Ample development opportunities.
A spacious dance studio with excellent facilities.

Are you interested in our vacancy? Then send your motivation letter, CV and video material before Monday, July 8th to commissarisdans@studance.nl. In order to get an impression of you as a dance teacher we would like to receive video material of dance classes you give or dances you have made. Preferably the video material will also show you dancing yourself and providing lots of video material is appreciated. Interviews will take place between July 8th and July 21st.

Hopefully we will see you soon in an introductory interview!

Error thrown

Call to undefined function ereg_replace()