Wees welkom op onze Wissel ALV

Wees welkom op onze Wissel ALV

Vrijdag 14 oktober zal het 29ste bestuur der STUdance ´Let’s dance the night away’ vol vertrouwen het stokje dan echt gaan overdragen aan het 30ste kandidaatsbestuur der STUdance ‘Dance now, think later’. Tijdens deze wissel ALV zullen wij en de commissies het halfjaarlijkse verslag presenteren. Ook zal de afrekening van vorig jaar en de begroting van komend jaar besproken worden. Ten slotte zullen alle nieuwe commissies worden geïnstalleerd.


We hopen jullie allemaal van harte te verwelkomen in het Academiegebouw vanaf 19:45uur. Om 20:00uur gaan we starten met de wissel ALV.

𝐖𝐚𝐭? De Wissel ALV van STUdance
𝐖𝐢𝐞? Voor alle leden van STUdance
𝐇𝐨𝐞 𝐥𝐚𝐚𝐭? 19:45 is inloop, 20:00 starten we
𝐖𝐚𝐚𝐫? Het Academiegebouw – Domplein 29, Utrecht
𝐇𝐨𝐞? Schrijf je in via My STUdance om te laten weten dat je komt, of kom gewoon langs!

Ben jij getuigen van hoe het 30ste kandidaatsbestuur der STUdance wordt ingeslagen en hoe de commissies worden geïnstalleerd? Dan zien we je graag 14 oktober bij het Academiegebouw!

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠

On Friday 14th October, the 29th board of STUdance ‘Let’s dance the night away‘ will confidently hand over the baton to the 30th candidate board of STUdance ‘Dance now, think later‘. During this General Meeting of Members, we and the committees will present the half-yearly report, last year’s accounts and next year’s budget will be discussed. All new committee members will also be inducted.

We hope to warmly welcome you all in the Academy Building from 19:45h. We will start the General Meeting at 20:00h.

𝐖𝐡𝐚𝐭? The General Meeting of STUdance
𝐖𝐡𝐨? For all members of STUdance
𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞? 19:45 is walk-in, 20:00 we start
𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞? The Academy Building – Domplein 29, Utrecht
𝐇𝐨𝐰? Sign up via My STUdance to let us know you’re coming, or just drop by!

Will you witness how the 30th candidate board of STUdance will be inducted and how the committees will be installed? Then we would love to see you at the Academy Building on 14th October!

Error thrown

Call to undefined function ereg_replace()