Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is in 2012 opgericht om het bestuur van STUdance te ondersteunen. De RvA houdt de gang van zaken binnen de vereniging in de gaten en het bestuur kan altijd bij haar aankloppen voor vragen en advies. Vaak gaat dit over lange termijn kwesties, maar het kan ook gaan om zaken die op korte termijn aandacht behoeven. Naast de adviserende rol aan het huidige bestuur heeft de RvA in 2013 voor het eerst de Commissie Info Dag georganiseerd, welke vanaf 2014 tot op heden wordt herhaald in de vorm van een Commissie Info Avond. Hierbij krijgen alle commissieleden nuttige tips en advies over hoe ze hun commissiejaar het beste vorm kunnen geven en waar ze aan moeten denken.

Momenteel bestaat de RvA uit Dorea, Ellen, Jet, Martha, Michael & Eva. 

Sommigen hebben in voorgaande jaren een bestuursfunctie binnen STUdance bekleed en weten dus goed hoe het er in deze mooie vereniging aan toe gaat. Maar ook de blik van ‘gewone’ leden kan zeer waardevol zijn bij het geven van advies.

Om verstrengeling van belangen te voorkomen is het niet toegestaan dat een lid van de RvA ook nog in het bestuur of een commissie van STUdance zit en/of een bestuursfunctie bij alumnivereniging Dance2.0 heeft.

In principe zullen STUdance leden niet veel met de RvA te maken krijgen. Mochten er echter kwesties binnen STUdance zijn waar je liever niet met het bestuur over praat, dan is de RvA te bereiken via rva@studance.nl.

De RvA heeft ook een vertrouwenspersoon, Eva Papadakis. Zij is te bereiken via: eva_papadakis@yahoo.com

T: 06-12734353