27 september 2014

Bestuur

Het 25e bestuur der STUdance (o.d.z. Dance like no one’s watching)
Klik hier voor de toetreedrede en presentatie beleidsplan van de Algemene Ledenvergadering, 6 oktober 2017.

Bestuur