Bestuur

Het 27e bestuur der STUdance (o.d.z. Eat. Sleep. Dance. Repeat.)
Klik hier voor de toetreedrede en presentatie beleidsplan van de Algemene Ledenvergadering, 4 oktober 2019.